ŠTATÚT SÚŤAZE

Názov súťaže je „ Zimná Mikulášska súťaž“ (ďalej len ,,súťaž“)

1.      Organizátor Súťaže (ďalej len ,, organizátor“)

Obchodné meno:  Yaniv, s.r.o.

Sídlo: Ulica na Grunte 967/3, Košice – mestská časť Myslava, 040 16

IČO: 51 476 843

DIČ: 2120711824

Zapísaný v registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43428/V

Súťaž sa organizuje v spolupráci s Edko Books – English with Kids.

2.      Termín konania súťaže a územná pôsobnosť súťaže.

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 23.11.2020 (9:00) do 30.11.2020 (18:00). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.      Účastník súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá odpoveďou cez komentár pod dvoma danými súťažnými príspevkami svojou odpoveďou splní podmienky zapojenia sa do súťaže.  

4.      Podmienky účasti v súťaži

,,Vyber si a vyhraj“

Na stránke https://www.facebook.com/hepidieta v komentári pod príspevkom ,,Zimná Mikulášska súťaž“ súťažiaci odpovedá, ktoré prevedenie kufríka (modré alebo ružové) preferuje. (vyberá len jednu možnosť)

Zároveň na stránke https://www.facebook.com/EdkoBooks v komentári pod príspevkom ,,Zimná Mikulášska súťaž“ súťažiaci vyberá knihu, ktorú preferuje. (vyberá len jednu možnosť)

Každý účastník sa môže zapojiť iba raz. V prípade viacnásobného zapojenia sa bude účastník zo žrebovania vyradený. Vyradený bude aj ten, kto jasne nezodpovie na otázku, alebo zvolí oba varianty výhry.

5.      Výhra

Výhra v hodnote vyše 70 EUR zahŕňa nasledovné produkty: Magnetická kniha Vianoce, Umývateľné fixky – 24 kusov, Kreatívny set – prstové farby s pečiatkami – ružový ALEBO modrý kufrík (volí súťažiaci v komentári), kniha First Sticker Book Christmas Market a kniha Sticker Dolly Dressing Christmas ALEBO Christmas Activity Book od vydavateľstva Usborne (volí súťažiaci v komentári).  

6.      Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Žrebovanie prebehne z komentárov na stránke https://www.facebook.com/hepidieta pod príspevkom ,,Zimná Mikulášska súťaž“, skontroluje sa dodržanie všetkých pravidiel a podmienok súťaže (t.j. aktivita na stránke https://www.facebook.com/EdkoBooks), a následne sa výherca uverejní v komentári pod príspevkom (nebude označený).  Nárok na výhru stráca, ak organizátora po zverejnení nekontaktuje do 2.12.2020 do 23:59 hod, t.j. do dvoch dní od vyhlásenia výhercu. V takomto prípade sa bude žrebovať znova.  

7.      Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou na adresu, ktorú poskytne výherca v súkromnej správe organizátorovi, v čo najkratšom čase podľa dohody.

8.      Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním výhry na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov , ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie zo súťaže.

9.      Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú .

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

 

V Košiciach, dňa 23.11.2020